Zomeractiviteit 2021

Zomeractiviteit 2021 Stichting Jeugdcomité Someren.

Heb jij ook zoveel zin in een super leuke en actieve dag met leeftijdsgenoten?!!Ondanks dat de situatie op dit moment nog onzeker is, zijn we gestart met het organiseren van een ééndaagse zomeractiviteit voor de basisschoolkinderen in Someren.

Deze activiteit staat gepland op 26 t/m 30 juli op het terrein van de Donck.

Uiteraard volgen we de maatregelen m.b.t. het coronavirus op de voet en zullen wanneer nodig aan de hand daarvan besluiten nemen over het kunnen laten plaatsvinden van deze activiteit.

Op maandag 26 juli OF dinsdag 27 juli komen de kleuters uit groep 1 en 2. Op woensdag 28 juli zijn groep 3 en 4 aan de beurt. Donderdag 29 juli groep 5 en 6 en we sluiten de week af op vrijdag 30 juli met de kinderen uit groep 7 en 8. Alle dagen is er een programma van 9.00u tot 16.00u.

Bovenstaande dagindeling is onder voorbehoud. Er kan een wijziging van dag plaats vinden aan de hand van de aanmeldingen.

Per dag kunnen er maximaal 120 kinderen meedoen. De inschrijfmogelijkheid stopt als dit aantal bereikt is. Helaas moeten we een maximaal aantal hanteren om de veiligheid voor eenieder in acht te kunnen nemen.

Kinderen geven zich op in groepjes van maximaal 10. Groepen met een ander aantal worden mogelijk gesplitst en/of aangevuld. Hierover zullen we u als ouders/verzorgers informeren. Per groep dienen ook 2 ouders/verzorgers opgegeven te worden als groepsbegeleiders. Als groepsbegeleider ben je gedurende de dag aanspreekpunt voor de kinderen uit je groep en begeleid je je groep, samen met andere aanwezige vrijwilligers, vanuit het dagschema bij de spellen en andere programmaonderdelen. Er zullen per dag maximaal 50 vrijwilligers, waaronder ook de groepsbegeleiders, op het terrein aanwezig zijn, waardoor we de afstandsmaatregelen van anderhalve meter kunnen handhaven.

In de ochtend hebben we leuke spellen en stoere luchtkussens in het thema “Jungle”.
In de middag zijn er diverse workshops afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. (hier evt. een tipje van de sluier aanvullen als deze daadwerkelijk ingepland en besproken zijn).

Inschrijven voor deze activiteit kan van 17 tot 27 juni, online via onze website. Kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind, welke volledig retour gestort worden als de activiteit door omstandigheden geannuleerd moet worden.

Ben jij 16 jaar of ouder en wil je komen helpen als vrijwilliger? Geef je op via deze site. We zoeken vrijwilligers die helpen als spelbegeleider, in de keuken, bij het parkeren, opbouwen en afbreken van het terrein etc.

Wij zullen ons houden aan de basisregels die nog altijd geldend zijn. We vragen u als ouder/verzorger bij klachten uw kind/kinderen thuis te houden en bij twijfel de beslisboom van het RIVM te raadplegen (zie bijlage).

Heeft u vragen, stel ze gerust en mail ons op jeugdcomite@jeugdcomite.nl

Scroll to top